burulmaq

burulmaq
f.
1. Buruq düşmək, buruq hala gəlmək. Məftil buruldu. İp buruldu. // Qıvrılmaq, dalğavari, şəkildə getmək, axmaq. Camaat möhkəm və uca . . bəndin üstünə çıxıb gəzinirdi, ağzı qayıtmış Kürün burulaburula z. axıb getməyinə tamaşa edirdi. M. C..
2. Burum-burum qalxmaq, burula-burula çıxmaq. Qüdrət, burula-burula z. havaya qalxaraq . . gözlərinin qabağında dumanlanan göyümtül papiros tüstüsünü üfürüb dağıtdı. M. Hüs..
3. Gedərkən başqa tərəfə dönmək, çevrilmək, istiqamətini dəyişmək. Həyət qapısından girən kimi sola burulmaq və . . aşağı enmək lazım gəldi. M. İ.. <Əjdər> bu sözlərdən sonra sağa burularaq getdi. S. Rəh.. <Kompozitor> küçənin tinini burulanda . . bir adamla qarşılaşdı. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • burulma — «Burulmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıvrılmaq — f. 1. Qıvrıq hala gəlmək, qıvrıq şəkil almaq; burulmaq, buruq buruq olmaq. Saçları qıvrılmaq. – Onun . . bir tutumluq ağ saqqalı ətsiz çənəsi üzərindən boğazına doğru qıvrılaraq uzanmışdı. A. Ş.. <Tutubəyimin> iri hörüyü ilan kimi ağ… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • addımlıq — is. 1. Bir addım məsafə. 2. Adətən saylara qoşularaq məsafənin neçə addım olduğunu göstərir. Həyət qapısından girən kimi sola burulmaq və beş addımlıqdakı dar pilləkənlərdən enmək lazım gəldi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ard — is. 1. Arxa, dal. Yükü ardına almaq. Ardına (ardınca) düşmək – dalınca düşmək, izləmək. Pul ardına düşmək. Ovçu tülkünün ardına düşdü. İş ardına düşmək. 2. Bir şeyin arxa, dal tərəfi, gerisi, geri tərəfdə olan yer. Evin ardı. Dəyirmanın ardı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • axtalanmaq — məch. Axta edilmək, erkəklik vəziləri çıxardılmaq; burulmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • burxulmaq — f. 1. Burulub zədələnmək, sərpmək, yerindən oynamaq. Qolu burxulmaq. Ayağı burxulmaq. 2. Burulmaq. Bir dəfə at dərin yerə düşəndə, Əmiraslan qəflətən ipi çəkdi, at burxulub Nurəddini üstündən saldı. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşilmək — məch. 1. Eşik eşik edilmək, qazılmaq, qazıq qazıq edilmək. Meşələr kökündən eşilir, qocaman palıd ağacları hərləməsinə qazılır, kökündən və damarlarından kəsilir, gurultu ilə yerə gəlirdi. . S. R.. 2. Burum burum edilmək, burulmaq. İp eşilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • külçələnmək — f. Burulmaq, yumrulanmaq, qıvrıq şəkil almaq. İlan külçələndi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”